Foto © Aleksander Nordaas

Endelig forslag til områderegulering er nå ferdigstilt fra administrasjonen og satt på sakskartet til Planutvalget den 20. august.

Revidert forslag med saksfremlegg, merknadsvurdering, etc. som nå skal opp til politisk behandling, finnes på planutvalgets saksliste 20.8
 
Vi benytter anledningen til å takke for alle innspill, merknader samt øvrig engasjement og deltakelse i prosessen.
 
Ved evt. spørsmål vedrørende saken - ta kontakt.  
 

OMRÅDEREGULERING FOR SENTRUM

     

- Om vitaliserings -prosjektet-

- Om Framtidens bygder

Rapporter og studier om sentrum og Sjøgata

- Om planprosessen

-Rapporter og utredninger fra sammenlignbare og beslektede prosjekter om stedsutvikling, trafikk og miljø 

Områderegulering sentrum - illustrasjon

 -HVA SKJER NÅ?(Politisk forankring)

MEDVIRKNING(Møter,høringer)

SI DIN MENING!

LENKER:
NAL
ZERO
TREFOKUS
FRAMTIDENS BYER
FUTUREBUILT
NORSK FORM
TRANSNOVA
ENOVA

 

- et steg foran med Framtidens bygder!

Plan og Utvikling jobber nå med en ny
reguleringsplan for sentrum, ”Områderegulering
 for Mosjøen sentrum”. Bakgrunnen for dette
arbeidet er basert på ønsker om å investere i
sentrum og de konsekvenser dette vil medføre
for arealbehov og trafikkløsninger. Den
næringsmessige del av dette prosjektet er
behandlet i prosjektet ”Vitaliseringen av Mosjøen
sentrum” , initiert av næringslivet og gjennomført
av Mosjøen og Omegn Næringsselskap KF
(MON). For å sikre en bærekraftig og
klimavennlig utvikling av Mosjøen sentrum ble
det i 2011 omsøkt og innvilget deltakelse i
Framtidens bygder, der Mosjøen nå får tilgang på
ressurser og verktøy i arbeidet med
områdereguleringen.

 
     

 

Web levert av CustomPublish AS