HovedinngangMS

Om Mosjøen oppvekstsenter

Mosjøen oppvekstsenter ligger Vefsn kommune på Helgeland i Nordland fylke. Oppvekstsenteret består av Mosjøen skole og Mosjøen SFO (rød markør ovenfor). I tillegg til Skjervengan barnehage (rosa markør overfor) og nyoppstartet Andås barnehage.

Mosjøen skole er en flerekulturell skole. Dette betyr at vi har elever med bakgrunn fra mange ulike kulturer, og omlag 20 ulike språkgrupper er representert ved skolen. Dette er positivt og en styrke for oss! Vi er kommunens mottaksskole for elever med et annet morsmål enn norsk. 
                                                                                                                                     

Mosjøen oppvekstsenter har som mål å være et godt sted å være og et godt sted å lære for alle. Vi har som overordnet visjon for ansatte og elever:

"Vi får til det vi vil!" 

Web levert av CustomPublish AS