Elsfjord oppvekstsenter

 

Elsfjord oppvekstsenter består av skole, SFO og barnehage. Oppvekstsenteret er omgitt av flotte naturområder helt nord i Vefsn kommune.ElsfjordOppvSenter1-2Trinn.JPG

Oppvekstsenteret har barn og elever fra et relativt stort område, både fra Luktvatn, Seljeli, Elsfjord og Drevvatn
Kretsgrensene går ved kommunegrense mot Hemnes i nord og ved Svartbekken i Drevvatn og Angermoen i Luktvatn

Elsfjord skole ble etablert i 1967 og blir 50 år i 2017.  

Elslfjord oppvekstsenter var først ute som oppvekstsenter i Vefsn kommune. Vi er et viktig samlingspunkt i bygda, og lokalbefolkningen bruker skolen til ulike arrangement.

Elsfjord barnehage har i 2017 8 barn i alderen 1 – 6 år. 
Elsfjord skole er en fådelt skole med 22 elever fordelt på første til og med åttende trinn. Fra niende trinn går elevene på Granmoen oppvekstsenter.
Elsfjord SFO gir i år tilbud til 5 barn, alle fra første til og med fjerde trinn i skolen. 

Oppvekstsenteret har totalt 15 tilsatte. Dette inkluderer pedagogisk personal samt  sekretær, vaktmester og renholder.

Web levert av CustomPublish AS