olderskole skole smaskolen

Velkommen til Olderskog skole


OlderskogSkoleSmaskolen.jpg        OlderskogSkole.jpg
Olderskog skole har 2 skolebygg.
Småskolen (venstre bilde) er nyrenovert og tilbygd og ble offisielt åpnet i 2015. Her går elevene fra 1.-3.trinn.

Storskolen (høyre bilde) er nybygd og ble offisielt åpnet samtidig med småskolen. Her går elevene fra 4.-7.trinn.

 

INFORMASJON:
* Vi ønsker alle en riktig god sommer!!

* Første skoledag skoleåret 2015/2016 er 17.august.

 

Web levert av CustomPublish AS