olderskole skole smaskolen

Velkommen til Olderskog skole


OlderskogSkoleSmaskolen.jpg        OlderskogSkole.jpg
Olderskog skole har 2 skolebygg.
Småskolen (venstre bilde) er nyrenovert og tilbygd og ble offisielt åpnet i 2015. Her går elevene fra 1.-3.trinn.

Storskolen (høyre bilde) er nybygd og ble offisielt åpnet samtidig med småskolen. Her går elevene fra 4.-7.trinn.

 

INFORMASJON:
* Skidagen mandag 23.mars er avlyst på grunn av dårlige værutsikter. Den vil bli arrangert seinere med kort varsel. Følg med!

* Alle elevene i grunnskolen i Vefsn har nå tilgang til Office 365 og Office 2013 Pro. Mer informasjon finner du her.

Web levert av CustomPublish AS