olderskole skole smaskolen

Velkommen til Olderskog skole


OlderskogSkoleSmaskolen.jpg        OlderskogSkole.jpg

Olderskog skole har 2 skolebygg.
Småskolen (venstre bilde) er nyrenovert og tilbygd og ble offisielt åpnet i 2015. Her går elevene fra 1.-3.trinn.

Storskolen (høyre bilde) er nybygd og ble offisielt åpnet samtidig med småskolen. Her går elevene fra 4.-7.trinn.

 

 

 

INFORMASJON:

LANGTUREN 2015

På grunn av værvarselet framskynder vi skolens langtur.Turen blir tirsdag 25.august. Alle må sjekke ranselpost for mer informasjon.
 

 

VOKSNE SKAPER VENNSKAP-UKE

 
I uke 36 har vi ekstra fokus på vennskap og mobbing. Dette blir ei uke med endel fysisk aktivitet, vennskap og samhold både på trinnene og på tvers av trinnene. Vi følger følgende plan (dette gjelder alle trinn):
 
 

Mandag: Fair Play Cup
 
Tirsdag: Fair Play Cup
 
Onsdag: Reserve-dag for Fair Play Cup. 
 
Torsdag: Langtur.
 
Fredag: Samlingsstunder(blir i amfiet på småskolen) og DKS-forestillingen "1 1/2" (blir i amfiet på storskolen).1.- 5.trinn får denne forestillingen mandag 7. september.
 


 

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR!

 

Jeg ønsker alle elever, foreldre/foresatte og ansatte velkommen til nytt skoleår. Spesielt velkommen til våre 50 nye elever på 1. trinnet og til alle elever som har byttet skole og derfor er nye på Olderskog skole. Jeg håper alle har hatt en fin sommer, og ser fram til skolestart.

 • Elevene starter mandag 17. august.
  * 1. trinn: Kl. 09.00 – 12.00. Elevene må hentes kl. 12.00.
  * 2. – 7.trinn: Kl. 08.25 – 14.00.
  * SFO har åpent:
              * Kl. 06.30 – 08.10
              * Kl. 14.00 – 16.30.

 

Mange av elevene våre går eller sykler til og fra skolen. Dette ser vi positivt på fordi vi ønsker at elevene skal være fysisk aktive. Vi ønsker minst mulig kjøring til og fra skolen. Vi vil ikke at elever som blir kjørt, skal bli kjørt til skolen via Skul – Svends vei, da det blir økt trafikk for de som går eller sykler. (Elever som blir kjørt til småskolen må kjøre Skogsveien og Johs Einrems gate). 

Jeg ønsker alle et godt og lærerikt skoleår!

 

Elisabeth Fjærli
rektor 

 

 

Vi gjør oppmerksom på at 1.klassingene har skoledag til  klokken 12.00 mandag 17.august, ikke 11.00 som det står i Helgelendingen og i kunngjøringen fra Vefsn kommune. 

Web levert av CustomPublish AS