Foto © Aleksander Nordaas

Leselyst

Olderskog skole - Aksjon leselyst

Elevene har lest enormt mye i den perioden aksjonen har pågått (28.oktober – 16.desember).

På småskolen var det 3.trinnet som hadde lest mest: 665 bøker, noe som gir et gjennomsnitt på 15,1 bøker per elev!

Av 4. og 5.trinn var det 4.trinnet som leste mest: 18850 sider, gjennomsnittlig 438 sider per elev.
(Det må nevnes at 5.trinnet hadde et gjennomsnitt på 436… Nesten likt!)

Av 6. og 7.trinn var det
7.trinnet
som leste mest: 50889 sider(!), gjennomsnittlig 1062 sider per elev.
(Det må nevnes at 6.trinnet hadde et gjennomsnitt på 947 sider… Ikke langt unna!)

 

Til sammen denne perioden har elevene på Olderskog skole lest 913 bøker (småskolen) og 128900 sider (storskolen).

Web levert av CustomPublish AS