Foto © Aleksander Nordaas

Nyttige lenker

Offentlig informasjon
norge.no     ODIN     Bygg for alle     helsenorge.no

Andre portaler
SeniorBoPortalen

Aviser og nyheter
Helgeland Arbeiderblad     NRK - Nordland     Nordnytt     Nettavisen

Lokale portaler
helgeland.no     mosjoen.com

Videregående skole og folkehøgskole
Mosjøen videregående skole (Sentrum, Kippermoen, Marka og MRK)    Vefsn folkehøgskole, Toppen 

Kirke
Kirken i Vefsn

Kultur og turisme
Destination Helgeland as     Helgelandsinfo     Sagavegen     Sjøgata     Helgeland museum     Action Helgeland     Generator, Mosjøen    Tiendebytte 

Politi og forsvar
Sør-Hålogaland HV-distrikt 14     Helgeland politidistrikt

Statlige enheter og foretak 
Arbeidstilsynet     Brønnøysundregistrene   Folkehelseinstituttet   Husbanken     Nasjonalbiblioteket     NAV     Posten     Skatteetaten    Vegvesen    E6 Helgeland

Kommuner på Helgeland
Alstahaug     Bindal     Brønnøy     Dønna     Grane     Hattfjelldal     Hemnes     Herøy    Leirfjord     Lurøy     Nesna     Rana     Rødøy     Sømna     Træna     Vega     Vevelstad
  

Div.  kommuner
Alle kommuner i Nordland     Alle kommuner i Norge

Sentrale enheter
Departementene     Regjeringen     Sametinget     Stortinget     Statens landbruksforvaltning 

Interkommunalt
Helgeland Regionråd     SMHIL

Norden og Europa
Foreningen Norden 

Fylkeskommune og fylkesmann
Nordland fylkeskommune     Fylkesmannen i Nordland

Øvrig informasjon
Kommunesektorens organisasjon KS     KLP

Næringsliv
Mosjøen og omegn næringsselskap (MON) KF     vivilheim.no     Øya Næringspark

Helse - Sykehus
Helgelandssykehuset HF avd. Mosjøen

Web levert av CustomPublish AS