Foto © Aleksander Nordaas

Nytt i anskaffelsesregelverket

Det nye regelverket for offentlige anskaffelser gjelder fra 1. januar 2017.

Allerede fra 1. juli 2015 følgende endringer:
- Annskaffelser under 100.000 er unntatt fra regelverket 
- Krav til skatteattest øker fra 100.000 til 500.000
- Plikt til å kreve HMS-egenerklæring er opphevet for anskaffelser under 500.000
- Ny regel ved dekningskjøp i spesielle situasjoner
- Forenklet bestemmelse om rammeavtaler

Og fra 1. januar 2017:
- Tilbakebakeføring til forsyningssektoren
- Heving av nasjonale terskelverdier. Kunngjøringsplikten er økt fra 500.000 til 1.1 mill.
- Fokus på samfunnsansvar
- Menneskerettigheter og universell utforming
- Fokus på underleverandører i bygg- og anleggskontrakter over 1,75 mill.
- Bruk av lærlinger
- Opphevelse av forhandlingsforbudet i anskaffelser i forskriftens del II.
- Krav til elektronisk kommunikasjon

Frister for elektronisk tilbudslevering:
For innkjøpssentraler fra 18. april 2017
For andre offentlige myndigheter fra 1. juli 2018

Mere info: anskaffelser.no -  lovdata.no - regjeringen.no

Artikkel i Helgelendingen: intervju med vår innkjøpsleder Ewa Rosting Enge

Web levert av CustomPublish AS