Foto © Aleksander Nordaas

Ny i Vefsn

Velkommen som ny i Vefsn kommune. Her har vi samlet noe av det vi tror kan interessere deg.

 Vi har lagt linker til en del tjenester som er nyttig å vite om når man er på flyttefot.

Har du spørsmål – kontakt Servicetorget på tlf 75 10 10 00.

Du kan også sende e-post til servicetorg@vefsn.kommune.no.

Noen tjenester fra kommunen
 
Ledige boligtomter i Vefsn
 
Søknad om startlån
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
   
Vivilheim.no (Nettsted for de som vil flytte til Helgeland)
 
   
Tjenester fra andre offentlige etater
 
Søke etter jobb i distriktet
Bytte fastlege
Flyttemelding - 8 dager etter flytting
Adresseforandring - melding til posten
Posten
Nytt skattekort
Skatteetaten
Strøm - melding om nytt abonnement
Renovasjon
   
Lokalavis

 

Web levert av CustomPublish AS