Foto © Aleksander Nordaas

BUFETAT

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2017

Nå kan du søke om Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2017Les mer om tilskuddsordningen og søk på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sine sider. Ta kontakt med kommunens kontaktperson, Harald Fåkvam på telefon: 75 10 10 19 eller epost: harald.faakvam@vefsn.kommune.no hvis du har spørsmål eller behov for mer veiledning.

Søknadsfrist 02.12.16

Web levert av CustomPublish AS