Foto © Aleksander Nordaas

Parorendealliansen

Nasjonal Pårørendeundersøkelse 2017

Også i år vil vi i Pårørendealliansen (som er en paraplyorganisasjon for pårørende) gjennomføre en
Nasjonal undersøkelse blant pårørende, uansett diagnose eller tilstand til den/de man er pårørende for.

Pårørendeundersøkelsen 2016 fikk svar fra 3 127 pårørende.

Dessverre var det bare 8 % menn som svarte på undersøkelsen.

I år er målet vårt enda høyere både i forhold til antall respondenter
og fordeling av kjønn!


Vi stiller blant annet spørsmål om:

•       hva og hvor mye man gjør som pårørende

•       konsekvenser for egen yrkesdeltagelse eller studier

•       påvirkning på egen helse

•       ønske om forbedringer

•       hvor man finner informasjon eller råd

 Rundt 800 000 er til enhver tid i en pårørendesituasjon til noen i Norge.

 

Helseminister Bent Høie lovet 13.11.2017 at Regjeringen vil iverksette arbeid med Nasjonal strategi for pårørende, her blir denne undersøkelsen et viktig bidrag. Her er link til uttalelsen: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/en-viktig-ressurs/id2578933/

For å få vite hva som trengs i en slik strategi, trenger vi kunnskap om hvordan pårørende har det og mener denne undersøkelsen kan støtte opp under en av sentrenes satsningsområder som er «Utvikling i samarbeid med pasienter, brukere og pårørende- Tjenestetilbudet skal utvikles sammen med pasienter, brukere og pårørende. Kommunene må aktivt innhente pasientens/brukerens og pårørendes synspunkter når tilbudet til den enkelte utformes. Pasienter, brukere og pårørende må involveres i forbedringsarbeid på tjeneste- og systemnivå.(ref tilskudd Kap. 761, post 67 Helse- og omsorgsdepartementet)  

 

Delta på spørreundersøkelsen her innen 01. mars 2018 

(Spørreundersøkelsen tar 6-8 minutter å svare på)


Vi håper på positiv respons!


Pårørendealliansens nettside

Facebook

Twitter

Web levert av CustomPublish AS