Foto © Aleksander Nordaas

Aktuelt for etablerere og næringsdrivende

Næringsutvikling

Mosjøen og omegn næringsselskap KF fungerer som næringsetat for Vefsn kommune, og jobber med næringsutvikling og rådgivning overfor nyetablerere og eksisterende bedrifter.  Selskapet gir også Bistand og støtte til etablerere med gode ideerMON KF har også ansvar for kommunens strategiske næringsplan og tilskudd fra kommunens næringsfond.

Arealplanlegging

Ansvaret for arealplanlegging er tillagt driftsenheten Plan og utviking.
Alle plandata i kommunen presenteres i planinnsyn. Både gjeldende og planer under arbeid finnes med opplysninger om planens status i plaprosessen, aktuelle pladokumenter, bakgrunnskart, flyfoto, 3D visning med mulighet for utskrift og andre relevante temadata.

Planregisteret støtter kravene plan- og bygningsloven setter til kommunens registrering og forvaltning av digitalt plaregister.

Tilgjengelige næringsarealer

Vefsn kommune har tilgjengelige næringsarealer
Tjenestebeskrivelse salg av næringsareal.

Byggesak

Plan og utvikling har ansvaret for byggesaksbehandling.
Vi anbefaler bruk av Byggsøk for å søke byggetillatelse.

Web levert av CustomPublish AS