Foto © Aleksander Nordaas

Motorferdselsnemnda

Motorferdselsnemnda har delegert myndighet fra kommunestyret til å behandle saker og søknader som angår bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag

Medlemmer: For Parti Kontaktinfo ( * se kommunestyret)
1 Tor Aufles  AP  *
2. Eirin Horrigmoe  SP *
3. Bjørnar Jacobsen Myrnes  VTTP     myrnes73@gmail.com Mobil: 481 34 405
     
Varamedlemmer:    

For 1:

1. Andreas Lund

2. Kjersti Sekse Kvalvik

 

 AP

 AP *

lunddottcom@gmail.com  Mobil: 924 61 986

For 2. Magnus Myrvoll  SP *
For 3. Marita Pedersen  FRP  marpe2@frisurf.no Mobil: 932 14 062

 

Web levert av CustomPublish AS