Foto © Aleksander Nordaas

Mosjøen vannverk

Mosjøen vannverk produserer strøm

Mosjøen vannverk, har siden 1.12.2016 vært selvforsynt med strøm til produksjon av drikkevann.

Dette gjøres ved at det er montert en turbin på vannet som produseres i Vefsn kommune. Denne driver en generator som produserer ca 42kW

Mosjøen vannverk forbruker ca halvparten av denne strømmen. I 2017 vil den andre halvparten bli levert ut på nettet til forbrukerne i Vefsn.

Web levert av CustomPublish AS