HovedinngangMS

Velkommen til Mosjøen SFO

"Vi får til det vi vil"

 

Trygghet- Glede- Resepkt- Nysgjerrighet

 

SFO er et frivillig pedagogisk, kulturelt og lekpreget omsorgs- pg fritidstilbud for barn fra 1-4 årstrinn, og for barn med funksjonshemminger fra 5-7 årstrinn.

Det skal være kvalitet i lek, læring,
utvikling og aktivitet i et inkulderende
og manfoldig samfunn.


Mosjøen skole har et SFO-tilbud som vi er stolte av. Skolen skal gi alle elever et lærings- og utviklingstilbud som også krever kvalitet i SFO. Dette betyr at vi har helhetstenkning som prinsipp for barns utvikling. Utdanningsdirektoratet har valgt å synliggjøre vårt arbeid ved at vi er plukket ut i et landsomfattende kvalitetsprosjekt. Dette kan dere lese mer om Utdanningsdirekoratets nettsider. 

Mosjøen SFO har som mål å gi et variert aktivitestilbud til alle. Fysisk aktivitetet er noe vi vektlegger høyt og vi bruker både basseng, gymsal og uteområdet mye. Leken er viktig for barna, og vi legger vekt på at barna skal ha et godt lekemiljø. Vi er stolt av å kunne tilby gode lekerom, formingsrom, sanserom og stort kjøkken.SfoLekestua_300x400.jpg legorommet_250x333.jpg SfoSkipsvrak_300x400_250x333.jpg dukkehuset_500x667_250x334.jpg

SFO er inspirert av LØFT-tenkning (Løsningsfokusert tilnærmingsmåte). Dette betyr at vi veileder ungene til å oppleve den positive mestringsfølelsen, som igjen gir dem et positivt selvbilde. Dette gjøres ved å gi ungene masse skryt og positiv oppmerksomhet. Vi er opptatt av å gi barna gode opplevelser!

Informasjon om pris, målgruppe, regelverk, lover, forskrifter og om hvordan få plass finner du på Tjenestebeskrivelsen Skolefritidsordning (SFO)
Lov om grunnskole og den videreregåande skole (opplæringslova)

 

Web levert av CustomPublish AS