leksehjelp_300x182.jpg

Hva er leksehjelp?

  • Elevene har rett til å delta, men tilbudet skal være valgfritt. LEKSER ER FORTSATT FORELDRE OG FORESATTES ANSVAR
  • Leksehjelptilbudet skal være etter obligatorisk skoletid, og er gratis for alle.
  • Det gis ikke rett til skyss etter leksehjelpen, retten til skyss er således fortsatt knyttet til skolestart og skoleslutt.
  • Leksehjelpen er ikke en del av opplæringen, det vil si at det ikke er undervisning, men den må sees i sammenheng med opplæringen.
  • Rett til spesialundervisning, fag- og timefordeling, individuell vurdering, rett til skyss og kompetansekrav til personalet gjelder ikke leksehjelpen.
  • Leksehjelptiden skal kun brukes til å gjøre lekser. Når leksene er ferdige, må eleven kunne gå tilbake på SFO, eller gå hjem/bli hentet.
  • Leksehjelptilbudet plikter å gi elevene et psykososielt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.
  • Bestemmelse om politiattest er gjeldene for leksehjelp jmf. opplæringsloven § 13-7, tredje ledd.

Lov om grunnskolen og den videregåande skolen (opplæringslova) § 13 7-a  Plikt for kommunen å tilbod om leksehjelp

 

Organisering av leksehjelp ved Mosjøen skole, skoleåret 2016/2017

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag


 


 

 

 

 

 

Leksahjelpe er frivillig, men skolen krever bindende påmelding for 3 og 4 trinn, hvor de foresate skal skrive under. Påmeldingen gjelder for hele skoleåret. Endringer meldes i fra til kontaktlærer. Eventuelle spørsmål kan også rettes til Heidi Forbergskog (avd. leder) på tlf 75 10 13 12