mosjoenSkole
Leksehjelp2016-17

Leksehjelp 2016/2017: 5-7. trinn

Mosjøen skole tilbyr leksehjelp fra 5-7. trinn onsdager kl. 12.10-13.10

Kommunen plikter å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen etter opplæringslovens §13-7a. I Vefsn kommune blir tilbudet om leksehjelp gitt på mellom trinnet (5.-7 årstrinn), og på ungdomstrinnet.

Infobrosjyre leksehjelp 2016-17.pub

Web levert av CustomPublish AS