Foto © Aleksander Nordaas

Legetjenester til personer uten fastlege i Vefsn

Informasjon om fastlegetjenester til personer uten fastlege i Vefsn.

Alle innbyggere som er folkeregisterert i en norsk kommune, har rett til å ha en fastlege. Man kan velge fastlege i hvilken som helst kommune. Skoleelever som bor i Vefsn, bør oppfordres til å ha fastlege i Vefsn. Skoleelever i Mosjøen, som bor i annen kommune, bør også vurdere å ha fastlege i Vefsn.
http://www.helsenorge.no kan man enkelt bytte fastlege, og alle har rett til å bytte fastlege inntil 2 ganger pr år

Personer som ikke har fastlege i Vefsn, har kun rett til "øyeblikkelig hjelp" på fastlegekontorene i kommunen. Dette gjelder for eksempel turister og skoleelever, og bare for tilstander som av medisinske årsaker haster samme dag.
Servicetorget på rådhuset, helsestajsonen, skolehelsetjenesten og helsetjenesten har oversikt over hvilket legekontor som skal kontaktes. Alle andre henvendelser skal til egen fastlege.​ Fastlegekontorene har øyeblikkelig hjelp-funksjon for egne pasienter dagtid.

Skoleelever kan også ta kontakt med helsestasjon for ungdom, for råd og veiledning om blant annet rus, seksualitet,  kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold. Ungdommene kan henvende seg på helsestasjonen hver onsdag mellom 18:00 - 20:00. På helsestasjon for ungdom kan skoleelever komme i kontakt med både helsesøster og lege.

Web levert av CustomPublish AS