Foto © Aleksander Nordaas

Ledige boligtomter Skjervengan

Eier: Vefsn kommune

Beskrivelse: I nedre felt i Harton Furøs gate, Skjervengan, er det byggeklare boligtomter ledige. For dette området tillates kun hus uten kjeller.
Tomtene er øremerket husstander der minst ett husstandsmedlem er bevegelseshemmet.

Kart: Oversikt over ledige boligtomter Skjervengan

Tomtepris: pr. 01.01.2017 - Kr. 337,- pr. m2.  
Tomteprisen reguleres 1. januar hvert år i henhold til konsumprisindeksen.

I tillegg betaler kjøper overdragelseskostnader, slik som målebrevskostnader, tinglysningsgebyr og saksbehandlingsgebyr.

AvstanderTil jernbanestasjon i sentrum ca.2 km, til flyplass ca.7 km, og til sentrum ca. 2 km.

Kontaktinformasjon
Vefsn kommune, Servicetorget
E-post: post@vefsn.kommune.no
Telefon: 75 10 10 00

AvstanderTil jernbanestasjon i sentrum ca.1,5 km, til flyplass ca.9 km, til E6 ca.1 km og til sentrum ca. 2km

Om informasjonen er feil eller mangelfull ber vi deg ta kontakt med Vefsn kommune på telefon: 75 10 10 00 eller epost: post@vefsn.kommune.no

Web levert av CustomPublish AS