Foto © Aleksander Nordaas

Ledige boligtomter Rynesåsen

Eier: Vefsn kommune

Beskrivelse: Boligfelt Kulstad felt E - 2. utbyggingsetappe. Feltet ligger rundt toppen av Rynesåsen, delvis i skrånende og delvis i relativt flatt terreng med gode utsikts-, lys- og solforhold.

Kart: Oversikt over ledige boligtomter Rynesåsen

Tomtepris: pr. 01.01.2017 - Kr. 364,- pr. m2.  
Tomteprisen reguleres 1. januar hvert år i henhold til konsumprisindeksen.

I tillegg betaler kjøper overdragelseskostnader, slik som målebrevskostnader, tinglysningsgebyr og saksbehandlingsgebyr.

AvstanderTil jernbanestasjon i sentrum ca.5km, til flyplass ca.12km, til E6 ca.2 km og til sentrum ca. 65km

Kontaktinformasjon
Vefsn kommune, Servicetorget
E-post: post@vefsn.kommune.no
Telefon: 75 10 10 00

Om informasjonen er feil eller mangelfull ber vi deg ta kontakt med Vefsn kommune på telefon: 75 10 10 00 eller epost: post@vefsn.kommune.no

Web levert av CustomPublish AS