Foto © Aleksander Nordaas

Logg inn

Andre lag
Bygdelag, 4h-klubb, ungdomslag og velforeninger
Fagforeninger, yrkes- og næringslivsorganisasjoner
Hobby og fritid
Humanitære organisasjoner
Idrettslag
Interesseorganisasjoner
Kommunale fagforeninger
Kristelige organisasjoner
Politiske partier og lag
Sang og musikkforeninger
List alle


Viser tilfeldig utvalgte

For å se andre, klikk kategoriene over eller gjør et søk.

Hundåla ungdomslag

Sørgården
8883 Husvika
Kontakt: Odd Andreas Sørgård

Telefon: 90637104

Toven helselag

v/Nelly Lundestad, Drevvatn
8672 Elsfjord
Kontakt: Nelly Lundestad

Revy- og teaterlaget NOILL

Ernst Brodtkorbs veg 29
8665 Mosjøen
Kontakt: Magne Pettersen

Vefsn bondelag

v/Roger Eliassen, Opland
8666 Mosjøen
Kontakt: Roger Eliassen

Telefon: 41468646

Elsfjord menighet

Fearnleysgt. 17
8656 Mosjøen
Web:www.vefsn.kirken.no/Menighetene/Elsfjordmenighet/tabid/12624/language/nb-NO/Default.aspx

Mental helse i Vefsn, Grane, og Hattfjelldal

Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Vi har alle en psykisk helse og psykiske helseproblemer kan ramme hvem som helst.

Mental Helses visjon er at alle skal mennesker skal ha mulighet til å leve sine liv basert på uavhengighet, selvstendighet og mestring.

Mental Helse arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud. Brukere og pårørende har erfaring og kunnskap om psykisk helse som vi vil formidle til offentlige myndigheter, fagmiljøer, organisasjoner og enkeltpersoner.

Brukerkunnskap er sammen med fagkunnskap avgjørende for å skape gode helsetjenester. Det er derfor nødvendig at brukere av psykiske helsetjenester også bidrar til utformingen av dem, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Vefsnvegen 46C
8661 Mosjøen
Web:www.mentalhelse.no/fylkes-og-lokallag/nordland/lokallag/vefsn-grane-og-hattfjelldal
Kontakt: Tonje Christina Kristoffersen

Telefon: 936 13 116

Faste aktiviteter:

Treffsted i Frivilligsentralens lokale (gamle Kippermoen ungdomsskole) annenhver søndag.
Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober.
Flere aktiviteter hvert år, bl.a turmarsj

Oladalens venner

Web:www.oladalens-venner.no
Kontakt: Bjørn Dahlheim

Nord-Vefsn bondelag

v/Åge Tronmo
8672 Elsfjord
Kontakt: Åge Tronmo
Web levert av CustomPublish AS