Foto © Aleksander Nordaas

Logg inn

Andre lag
Bygdelag, 4h-klubb, ungdomslag og velforeninger
Fagforeninger, yrkes- og næringslivsorganisasjoner
Hobby og fritid
Humanitære organisasjoner
Idrettslag
Interesseorganisasjoner
Kommunale fagforeninger
Kristelige organisasjoner
Politiske partier og lag
Sang og musikkforeninger
List alle


Viser tilfeldig utvalgte

For å se andre, klikk kategoriene over eller gjør et søk.

Haukvegen Vel

Haukvn. 10
8665 Mosjøen
Kontakt: Nils Sørum

Folkeakademiet Vefsn

Tjeldstia 11
8665 Mosjøen
Web:www.folkeakademiet.no/index.php?pageID=282&page=folkeakademiet_vefsn
Kontakt: Irene Bergsnev

Telefon: 90018934

Velforeningen "UgFaRa"

Falkv. 5
8665 Mosjøen
Kontakt: Geir Myrflott

Norsk Luthersk misjonssamband

Postboks 107
8651 Mosjøen

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) - Vefsn

En paraplyorganisasjon med 72 medlems-organisasjoner.
Et talerør for mer enn 335.000 funksjons-hemmede og kronisk syke.
Aktiv i 19 fylker og rundt 100 kommuner.

Skaland
8664 Mosjøen
Web:www.ffo.no/no/FFO-Lokalt/Kommune-FFO
Kontakt: Kjell Bjørnar Teigen

Oladalens venner

Web:www.oladalens-venner.no
Kontakt: Bjørn Dahlheim

Pioneren velforening

Kråkevn. 11
8665 Mosjøen
Kontakt: Roger Hansen

Korfjellet hytteeierforening

v/Ludolf Lundahl, Postboks 489
8801 Sandnessjøen
Kontakt: Ludolf Lundahl
Web levert av CustomPublish AS