Foto © Aleksander Nordaas

Kunst- og kulturtilbud til eldre

Den kulturelle spaserstokken er omlagt. Nordland fylkeskommune har tildelt Vefsn kommune en fast sum til bruk i år. I tildelingen heter det at midlene hovedsakelig skal brukes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høg kvalitet.

Kulturutøvere som har planer/ønsker om å formidle kunst og kultur til eldre, bes sende en enkel søknad med aktivitetsbeskrivelse og budsjett innen fredag 2. juni.

Søknaden kan sendes på epost til: post@vefsn.kommune.no eller til irene.bergsnev@vefsn.kommune.no.

Web levert av CustomPublish AS