Foto © Aleksander Nordaas

Kulturskole

Generelt om tjenesten

Tema

- Kultur og fritid

Beskrivelse

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

Du kan lære deg å spille et instrument, enten alene eller sammen med andre - eller du kan lære deg å danse, male eller gå på vår undervisning innen drama og teater.
 
For utfyllende opplysinger se Vefsn kulturskoles nettsted
 
Du trenger ikke kunne noe fra før. Alle kan søke. Hovedinntak er hver høst, men hvis vi får ledige plasser, fyller vi opp etter hvert. Inntak skjer etter rekkefølgen vi registrer nye søknader.
 
Undervisningen følger i utgangspunktet skoleruta, men i forbindelse med konserter og større prosjekter må vi legge om. Kulturskolen har ikke ordningen med fleksible ferier.

Noen lærere, i hovedsak distriktsmusikere, underviser 29 uker i skoleåret. Da får du lengre undervisningstid pr gang, slik at alle får den undervisningen de skal ha.

Det er møteplikt til hver time. Dersom du ikke kan møte til timen, må du gi beskjed til læreren din, eller til sekretæren vår på telefon 75 10 17 24.

Hvis læreren din blir syk og det ikke er mulig å skaffe vikar, får du melding fra oss på SMS. Du har krav på undervisning 38 oppmøter a 22,5 minutter, eller 29 oppmøter a 30 minutter i løpet av et skoleår. Dette inkluderer ekstraprøver, forestillinger, konserter og utstillinger der kulturskolens lærere er til stede. Dersom vi ikke klarer å oppfylle dette, vurderes dette ved skoleårets slutt med ev ref av egenbetaling.

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole.

Er du for ung for å begynne direkte med et instrument, har vi musikkbarnehage og musikkverksted i samarbeid med skolefritidsordninga.

 

Kriterier/vilkår

Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.

Påmelding til kulturskolen er bindende.
Du beholder din plass til du sier den opp og du  slipper derfor å søke på nytt hvert år.
Hvis du ønsker å slutte, skal dette skje skriftlig, og da har vi noen frister som må holdes:
Ønsker du å slutte etter jul, meld fra før 1. des.
Dersom du ikke ønsker å fortsette til høsten, meld fra før 1. juni.
 
Overtredelse av fristene kan medføre krav om elevbetaling neste semester.

Pris for tjenesten

Elevkontingent

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Norsk kulturskoleråd

Partnere

Skolen:
Vi samarbeider om prosjekter av både korte og lengre varighet. Det kan være et valgfagtilbud eller en prosjektuke som ender opp med forestilling/konsert.

Frivillig musikkliv:
Alle kor, korps og orkestre kan søke om å få kjøpe dirigenttjenester fra oss.
I dag er 5 dirigenter ansatt i kulturskolen.

aaa

Lover og forskrifter

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova

___

Skjema

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Kultursenteret
Telefon:75101710
Postadresse:Postboks 560 8651 MOSJØEN
Besøksadresse:Smågan 2 8656 MOSJØEN

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-01-06 09:21
Web levert av CustomPublish AS