Foto © Aleksander Nordaas

Kulturprisen 2017

Foreslå kandidat innen 13. april.

Vefsn kommune deler hver år ut en kulturpris. Formålet med kulturprisen er å gi honnør til mottakeren og å stimulere arbeidet for skapende kunstnerisk og kulturell virksomhet i kommunen.

Kulturprisen kan utdeles til utøvende kunstnere at enhver art, og ellers til alle som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har nedlagt fortjenestefullt arbeid til fremme av kulturlivet i Vefsn.

Prisen skal vanligvis tilfalle enkeltpersoner, men kan i spesielle tilfeller tildeles kulturelle organisasjoner og foreninger.

 

Forslag til kandidater til Vefsn kommunes kulturpris for 2017 sendes innen 13. april 2018
til Vefsn kommune, Postboks 560, 8651 Mosjøen

Web levert av CustomPublish AS