Foto © Aleksander Nordaas

Kulturprisen 2016

Vefsn kommune deler hver år ut en kulturpris. Formålet med kulturprisen er å gi honnør til
mottakeren og å stimulere arbeidet for skapende kunstnerisk og kulturell virksomhet i kommunen.
Kulturprisen kan utdeles til utøvende kunstnere at enhver art, og ellers til alle som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har nedlagt fortjenestefullt arbeid til fremme av kulturlivet i Vefsn. Prisen skal vanligvis tilfalle enkeltpersoner, men kan i spesielle tilfeller tildeles kulturelle
organisasjoner og foreninger. 
 

 

Forslag til kandidater til Vefsn kommunes kulturpris for 2016 sendes innen 3. mars 2017 til Vefsn kommune, Postboks 560, 8651 Mosjøen 

Web levert av CustomPublish AS