HovedinngangMS

Kontakt oss

Epost: mosjoen.skole@vefsn.kommune.no
Telefon: 75 10 13 00
Postadr: Pb 560,
               8651 Mosjøen
Adresse: Håreks gt 35
               8657 Mosjøen

Enhetsleder/rektor:
Karl Børre Krogh
Tlf: 75 10 13 02
karl.krogh@vefsn.kommune.no

SFO- base:   75 10 13 10
leder:  Heidi Forbergskog
Tlf:  75 10 13 12 - 412 11 035
heidi.forbergskog@vefsn.kommune.no

Inspektør: Johanne Skjølberg
Tlf: 75 10 13 03 - 917 07 218
johanne.skjolberg
@vefsn.kommune.no

Inspektør: Arnfinn Olsen
Tlf: 75 10 13 03 - 990 29 788
arnfinn.olsen@vefsn.kommune.no

Andås barnehage:
75 10 10 80
andaas.barnehage@
vefsn.kommune.no

Avdeling: 75 10 10 81
Styrer: Mona G. Sandvik
Tlf: 75 10 10 80

Skjervengan barnehage:
75 10 12 87  skjervengan.
barnehage@vefsn.kommune.no

Avdeling: 75 10 12 88
Styrer: Beate Meås
Tlf: 75 10 13 40

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartdata