olderskole skole smaskolen

Kontakt oss

Telefon: 75 10 12 30
Telefax: 75 10 12 31
olderskog.skole@vefsn.kommune.no
Skul-Svendsv 5,  8661 Mosjøen

Rektor:  Elisabeth Fjærli
Telefon: 75 10 12 32
Mobil:    908 74 061
elisabeth.fjarli@vefsn.kommune.no

Inspektør:  Trine Bukten
Telefon: 75 10 12 33
Mobil:    913 45 026
trine.bukten@vefsn.kommune.no

SFO:   75 10 12 40
Avd.leder:  Eva Marie Sølberg
Telefon: 75 10 12 38
Mobil
eva.marie.solberg@vefsn.kommune.no

Olderskog barnehage:
Styrer:  Rita Stenvik
Telefon:   75 10 13 55
Mobil: 450 49 121
rita.stenvik@vefsn.kommune.no
Brennmovn 15, 8661 Mosjøen

 

Publisert | Oppdatert 21. juni 2018