Foto © Aleksander Nordaas

Økonomisk sosialhjelp

Generelt om tjenesten

Målgruppe

De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller andre inntektskilder

Kriterier/vilkår

Det vil gjøres en konkret vurdering av dine faktiske behov. Det kan stilles vilkår for hjelpen. Du kan bli bedt om å dokumentere hvilke andre muligheter du har forsøkt:

Søkt bostøtte

Brukt rettigheter til eventuelle trygderettigheter

Kontakt med NAV og tar imot tilbud om arbeid eller kurs

 

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Henvendelse til NAV Mosjøen som vil bistå med utfylling og forklaring av søknad m.m.

Skjema

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Nav Mosjøen
Telefon:815 81 018
Epost:nav.kundesenter.nordland@nav.no
Postadresse:c/o Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN
Besøksadresse:C.M. Havigs gate 45 8656 MOSJØEN

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-01-08 09:08
Web levert av CustomPublish AS