Foto © Aleksander Nordaas

Økonomisk sosialhjelp

Generelt om tjenesten

Målgruppe

De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller andre inntektskilder

Kriterier/vilkår

Det vil gjøres en konkret vurdering av dine faktiske behov. Det kan stilles vilkår for hjelpen. Du kan bli bedt om å dokumentere hvilke andre muligheter du har forsøkt:

Søkt bostøtte

Brukt rettigheter til eventuelle trygderettigheter

Kontakt med NAV og tar imot tilbud om arbeid eller kurs

 

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Henvendelse til NAV Mosjøen som vil bistå med utfylling og forklaring av søknad m.m.

Skjema

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Nav Mosjøen
Telefon:815 81 018
Epost:nav.kundesenter.nordland@nav.no
Postadresse:c/o Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN
Besøksadresse:C.M. Havigs gate 45 8656 MOSJØEN

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-01-08 09:08
Web levert av CustomPublish AS