Foto © Aleksander Nordaas

Kommunereformen

Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomfører en kommunereform. Alle landets kommuner er invitert til å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Refomen varer fram til Stortinget gjør sitt vedtak om ny kommunestruktur innen 1. januar 2018. I Nordland er det Fylkemannen som leder prosessen. 

Vefsn kommune ønsker med denne nettsiden å dele informasjon og kunnskap om reformen og den videre prosessen. Vi ønsker å involvere innbyggerne gjennom prosessen, og det er opprettet en egen side på facebook.

 

Utredningen om kommunesammenslåing er klar

Sammenslåing av kommunene Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn.
2015-10-14

Dette mener et utvalg av innbyggerne i Vefsn om kommunereformen

Her er resultatet av undersøkelsen gjennomført av Sentio Research Norge i perioden 16.-23. april 2015.
Undersøkelsen er gjennomført på telefon, og består av et utvalg på 400 personer over 15 år fra Vefsn kommune.
2015-05-07

Kommunereformen i Vefsn

En orientering fra rådmannen slik saken er pr dags dato.
2015-04-17
Web levert av CustomPublish AS