Foto © Aleksander Nordaas

Kommunefakta

 

Adresse/Telefon
Postadresse Vefsn kommune
  Postboks 560
  8651 Mosjøen
Besøksadresse Servicetorget
  Rådhuset
  8656 Mosjøen
Telefon 75 10 10 00
Telefaks  75 10 10 01
Mail postmottak post@vefsn.kommune.no
Mail servicetorg servicetorg@vefsn.kommune.no

 

Kommunenr/ Organisasjonsnr
Kommunenummer 1824
Organisasjonsnummer 844 824 122

 

Bankkontonr skatt 
Lage KID-nr Skatteetaten
Bankkontonr.  skatt 6345 06 18243
BIC / SWIFT SNOWNO22
IBAN NO8347505853888

 

Bankkontonr Vefsn kommune
fakturering og øvrige innbetalinger
Bankkontonr. 4750 58 53888
BIC / SWIFT  
IBAN SNOWNO22
 
Fakta fra SSB
Areal - km2 1 894
Befolkning (01.01.11)     13 307
Målform  Nøytral

 

Web levert av CustomPublish AS