Foto © Aleksander Nordaas

Kommunale avgifter og gebyrer

Artiklar ikon

Gjeldende fra 01.01.17


Gjeldende fra 01.01.2017Gjeldende fra 01.01.17


Gjelder fra 01.01.17


Gjeldende fra 01.01.18
Gjeldende fra 14.12.16


Gjeldende satser for Brann og Feiing trer i kraft 01.01.2017 og gjelder inntil videre.
Det gjøres for orden skyld oppmerksom på at gebyrlisten ikke inneholder utfyllende informasjon – men viser til eksempler på oppdrag som faktureres.

Alle priser nedenfor er inkl mva der ikke annet er nevntGjeldende fra 01.01.17


Web levert av CustomPublish AS