Foto © Aleksander Nordaas

Klart for Helgeland sør-oppstart

Byggingen av E6 Helgeland sør kommer nå i gang så raskt som mulig etter at Hæhre Entreprenør har trukket anken i den såkalte konvolutt-saken.

- Nå er vi klare til å gå videre med byggingen av denne viktige og sterkt etterlengta vegen. Arbeidet skulle ha startet sist høst, men kontraktinngåelse og oppstart Fra møte mellom Vefsn og Grane kommuner og Statens vegvesenhar vært stilt i bero i påvente av en rettslig avklaring. Nå er dette ryddet av vegen og vi er klare til å sette i gang, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Hæhre Entreprenør anket sist høst dommen fra Oslo byfogdembete til lagmannsretten, som slo fast at Vegvesenets avvising av selskapets tilbud var riktig. Bakgrunnen for avvisningen var at anbudet ikke ble levert til riktig sted.

Inngår Skanska-kontrakt
Saken har nå blitt avklart ved at Hæhre trekker sin anke. Det er i den forbindelse enighet om at partene bærer sine egne saksomkostninger både for byfogden og lagmannsretten. Hæhre får dekket kostnadene for utarbeidelse av anbudet, en «looser fee»-ordning i tråd med forutsetningene i konkurransegrunnlaget og på linje med de andre leverandører som ikke nådde opp.

- Dette har vært en lei sak for alle involverte. Det er bra at vi nå har lagt dette bak oss. Jeg er svært glad for at vi nå kommer i gang med prosjektet, sier Gustavsen.

Vegvesenet skal nå inngå kontrakt med Skanska, som hadde det laveste godkjente tilbudet. Dette skjer i løpet av de nærmeste dagene. Målet er å komme i gang så raskt som mulig.

Vegutviklingskontrakt
E6 Helgeland sør-prosjektet strekker seg over 132 kilometer, fra Nord-Trøndelags grense til sørsiden av Korgenfjellet. Utbyggingen skjer gjennom en vegutviklingskontrakt, hvor entreprenøren har ansvaret for både prosjektering og bygging, samt drift og vedlikehold i hele kontraktperioden på 15 år. 

Mer om E6 Helgeland Sør: http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6helgelandsor

 

Web levert av CustomPublish AS