Foto © Aleksander Nordaas

Juridisk fagstab

Telefon:  75 10 10 00
Telefax:  75 10 10 01

Epost post@vefsn.kommune.no

Besøksadresse: Rådhuset, Skjervgata 34, 8657 Mosjøen

Kommuneadvokat Nicolai Heilemann tlf 75 10 11 14
Advokat Tom Plünnecke, tlf 75 11 11 13
Eiendomskonsulent Janne Båtstrand tlf 75 10 11 18

Hovedoppgaver:

  • Bistå strategisk ledelse i juridiske spørsmål med råd, veiledning og saksbehandling.
  • Representere Vefsn kommune i tingrett og fylkesnemnd
  • Intern opplæring av ansatte i Vefsn kommune.
  • Bidra til kvalitetssikring av kommunal saksbehandling på generelt nivå og i enkeltsaker.
  • Forsikring
  • Salg av boligtomter
  • Salg av næringsarealer 

Personvernombud i Vefsn kommune

Web levert av CustomPublish AS