Foto © Aleksander Nordaas

Invitasjon til dialogmøte

Vefsn kommune inviterer aktuelle leverandører til dialogmøte angående ny rammeavtale på arbeidstøy 3.oktober.

 

Hensikten med dialogmøtet er å gi markedet informasjon om tiltenkt fremdrift, gi tilbyderne anledning til å stille spørsmål og å komme med innspill og ideer til innholdet i tilbudsforespørselen, samt legge til rette for en idedugnad angående muligheter innenfor området.

Leverandører må melde interesse innen 28.september via telefon eller e-post til:

E-post: Joakim.Finsaas@vefsn.kommune.no

Tlf: 75 10 11 60 / 93 24 95 09

Mer informasjon vil sendes ut til påmeldte leverandører.

Web levert av CustomPublish AS