Foto © Aleksander Nordaas

KomRev Trøndelag IKS logo

KomRev Trøndelag IKS

Den 1.1.2015 ble KomRev Trøndelag IKS ny revisor for Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner.
2015-01-22
friluftsrad

Helgeland friluftsråd

Friluftsrådet er en forlenget arm av kommuneadministrasjonen, og arbeider med saker som angår friluftslivet over kommunegrensene. Kommunene Grane, Vefsn, Leirfjord, Alstahaug og Herøy deltar i Helgeland friluftrsråd
2015-01-13
Politimestergården

Bygdebokkontoret

Bygdebokkontoret formidler lokalhistorie i de tre samarbeidende kommunene Grane, Hattfjelldal og Vefsn. Arbeidet ledes av bygdeboknemnda. Bygdebokkontoret har tilhold ved Vefsn Museums anlegg på Dolstad.
2012-06-14

Mosjøen krisesenter

Mosjøen krisesenter er et døgnbasert tilbud som yter hjelp til fysisk/psykisk mishandlede og/voldtatte kvinner og menn i Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Alstahaug, Leirfjord, Herøy og Dønna kommuner.

2012-06-26
Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat er et interkommunalt samarbeid som yter lovpålagt sekretariatsbistand til kontrollutvalgene i 6 kommuner på Helgeland.
2012-08-09
Fearnleysgate 27, Mosjøen

PPT for Vefsn-regionen

PPT for Vefsn-regionen er en rådgivende tjeneste for barn, ungdom og voksne som har særskilte behov for tilrettelegging i forbindelse med skolegang og annen opplæring.

2012-02-22
Mosjøen studiesenter

RKK Vefsn

RKK er slått sammen med Mosjøen Studiesenter. Arbeidsområdet er kompetanseheving i Vefsn, Grane og Hattfjelldal.

2012-02-22
SHMIL logo

SHMIL - Søndre Helgeland Miljøverk IKS

Avfallselskapet Søndre Helgeland Miljøverk - SHMIL IKS eies av kommunene Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Leirfjord, Alstahaug, Herøy, Dønna, Vevelstad, Sømna, Brønnøy og Vega.
Selskapets formål er at det på vegne av eierkommunene skal drive innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall i SHMIL- distriktet.
2012-06-13
Logo Helgeland regionråd

Helgeland regionråd

Helgeland Regionråd er et politisk samarbeidsorgan for kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Rødøy, Træna og Vefsn. Regionrådet arbeider med saker av felles interesse og av betydning for regionen.
2012-08-09
Web levert av CustomPublish AS