Foto © Aleksander Nordaas

Innskriving av elever til 1. årstrinn i grunnskolene i Vefsn skoleåret 2018/2019

I henhold til Lov om grunnskolen § 2 skal barn født i 2012 innskrives på 1.årstrinn skoleåret 2017/2018. Det samme gjelder barn født før 2011 og som ennå ikke er begynt i skolen. (Barn innvilget utsatt skolestart)

Innskrivingen finner sted ved samtlige barneskoler TORSDAG 23.11.17 mellom kl. 17.00 – 19.00.

1. For Elsfjord krets ved Elsfjord skole
2. For Granmoen krets ved Granmoen skole
3. For Mosjøen krets:

Ved Kulstad skole: Barn bosatt i områdene Herringen, Båthåla, Åremma, Kulstaddalen, Kulstad, Rynes, Breimoen / Dalenget, Halsøya, Hals og Halsås avgrenset ved trafolinje nord for Baustein.

Ved Mosjøen skole: Barn bosatt i områdene Åsbyen, Skjervengan, Vangen / Skjervstad, Andås og Mosjøflata t.o.m. Mathias Brunsgt. i sør. Barn fra Husvika/Vestvågan/Hundåla møter også her.

Ved Olderskog skole: (oppmøte ved småskolen) Barn bosatt i skyssområdene Kjemsås, Marka, Bjørnådalen og Vestersida, og Olderskogområdet Husbrekka, Trudvang og Nyrudområdet avgrenset mot nord til Mathias Brunsgt.Det tas forbehold om overføringer av elever Mosjøen / Olderskog og Kulstad / etter de retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret.

Merk: Alle som melder barn inn til innskriving, må si fra hvilket opplæringsmål de ønsker; bokmål eller nynorsk, eventuelt behov for morsmålsundervisning for minoritetsspråklige elever.


Kommunalsjef oppvekst

Web levert av CustomPublish AS