Foto © Aleksander Nordaas

Infoskriv fra parkavdelinga

Hageavfall

Det er ikke lov å dumpe hageavfall på kommunalt friområde, eller annen grunn som eies av kommunen. Altså å dumpe avfall på en annens eiendom er ikke tillatt.

Hageavfall kan føre til sykdom på naturlig vegetasjon.

Hvert år oppdages det nye plantesykdommer her i landet.

 

Hageavfall er med på å spre arter som ikke tilhører den naturlige vegetasjonen.

Ofte kan disse artene utkonkurrere de naturlige artene, i tillegg til å være svært vanskelig å bli kvitt. Disse artene finner man på svartelisten, mer informasjon om dette finner du på www.artsdatabanken.no

Eksempler på arter på svartelisten er: hagelupin, rynkerose, kjempebjørnekjeks, tromsøpalme, parkslirekne, kjempeslirekne, kjempespringfrø, kanadagullris, skogskjegg og platanlønn.
I tilegg kommer det stadig nye sorter på hagesentrer, som en ennå ikke vet kan være aggressive. Viktig å ta forhåndsregler, for å unngå spredning av disse.

 

- Økosystemet og det biologiske mangfoldet er sårbart.

Kjempespringfrø.jpg

 Vi må ta vare på disse ved å ta et felles ansvar for at det skal fungere godt, vi mennesker er avhengig av velfungerende økosystem og biologisk mangfold.

 

- Hageavfall bidrar med uønsket spredning av ugras, brunsnegler og andre skadedyr og plantesykdommer.

Hageavfall er husholdningsavfall, altså søppel. Shmil tar i mot hageavfall: http://shmil.no/sortering/sortering-pa-gjenbruksstasjon/hageavfall/

Vi anbefaler også å tenke igjennom overstående punkter når en har kompost liggende i sine private hager. Den enkleste måten å unngå for eksempel brunsnegler i hagen, er en ryddig og luftig hage.Plantevernmidler

hage.jpg


Plantevernmidler kan være svært skadelig å inhalere, å få i seg på annet vis eller å få på huden. Privatpersoner har en tendens til å bruke mer enn nødvendig. Viktig å forholde seg til retningslinjer og doser på etiketten, både for brukers helse, helsen til de rundt deg og naturen. Husk at for mye plantevernmiddel kan gjøre skadedyr resistente, eller at resistente ugrastyper etablere seg. 

Kanskje vi skal revurdere hva som er en pen hage? Noen ugrasarter kan være en pryd.

Det er ikke lov for privatpersoner å bruke plantevernmidler på kommunalt friområde, eller andre kommunale områder.

Mer informasjon om plantevernmidler finner du hos www.mattilsynet.no  

 

Trær på kommunalt friområde

 

Det er ikke lov å felle trær uten skriftlig tillatelse på kommunalt område. Dette gjelder også for velforeninger. Søk om trefelling elektronisk, eller få skjemaet i papirform i resepsjonen på Rådhuset.

Det er heller ikke lov å plante trær på kommunalt område.

Eldre/uføre kan få søknad om trefelling tilsendt i posten. Send en epost til anita.heli@vefsn.kommune.no eller ring 75 10 18 92/ mobil: 920 71 177


 

 

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS