kulstadskole

Rektor har ordet


rektor.jpg

 

REKTOR HAR ORDET

Kjære elever og foresatte! Kjære ansatte!

 

Velkommen til et nytt skoleår, spesielt velkommen til våre 55 nye elever på 1. årstrinn og til alle elever som har byttet skole og derfor er nye på Kulstad. Dette skoleåret har vi ca. 293 elever fra 1. til 7. trinn.

Skolens viktigste oppgave er læring og danning. Ro, trygghet og et positivt læringsmiljø er en forutsetning for læring. Arbeidet for et godt læringsmiljø vil derfor ha et overordnet fokus for alle på Kulstad skole.

Dette skoleåret vil vi ha spesielt fokus på å gi alle elever gode tilbakemeldinger som skal hjelpe dem framover, det vi kaller vurdering for læring. Dette innebærer også at elevene skal læres opp til å bli gode til å vurdere seg selv. Vi har til hensikt å bruke læringsplattformen ”Itslearning” aktivt i læringsarbeidet.  

For at elevene skal fungere godt gjennom hele skoledagen og være best mulig mottakelig for læring, er både fysisk aktivitet og kosthold viktige faktorer. Vi vil fortsatt ha fokus på fysisk aktivitet og vi vil være mye ute. Det er dere foreldres ansvar at elevene har en sunn og god matpakke med seg, så skal vi følge opp spising i rolige og trivelige omgivelser. Vi fortsetter med gratis frukt for elevene i perioden mellom høstferie og påske.

Vi har som mål at Kulstad skole og SFO skal være en god og velfungerende organisasjon for elevene, personalet og nærmiljøet.

Et sted å lære der det er trygt å være. Jeg ser fram til et godt og konstruktivt samarbeid med alle foreldre og foresatte!

 

Hilsen

Tormod Bragtvedt

rektor

 

 

Skolestart 21.august 2017 Kulstad skole:

 

Mandag 21.august – alle elever.

 

1.årstrinn møter kl. 09.00 utenfor SFO og avslutter kl. 13.30.

2.-4. årstrinn møter kl. 08.25 og avslutter kl. 13.30.

5.-7. årstrinn møter kl. 08.25 og avslutter kl. 14.10

Web levert av CustomPublish AS