Foto © Aleksander Nordaas

Informasjon om skoging langs fylkesveier i Vefsn kommune

Statens vegvesen skal i gang med en stor innsats for å fjerne skog langs fylkesveger i Vefsn kommune.

Dette er viktig for å ha god sikt langs vegen, samt tidligst mulig oppdage vilt langs vegene.

I 2017/2018 planlegges det rydding langs: FV146, FV241, FV242, FV249 og FV253

Det tas kontakt med hver enkelt grunneier. Det bes om at vegfarende viser nødvendig hensyn til arbeidet.

Informasjonsbrev fra Statens vegvesen.

Web levert av CustomPublish AS