Foto © Aleksander Nordaas

Informasjon om arbeid på Vasshøvbrua høsten 2017.

I forbindelse med utskifting av brua på Vasshøvvegen ønsker kommunen å sende ut følgende informasjon:

Arbeidene på brua vil starte i begynnelsen av september. Da vil det bli satt opp forskaling, med utstøpning av brukar og vinger. Dette arbeidet vil foregå frem til uke 39, dersom alt går etter fremdriftsplanen. Brua vil IKKE bli stengt i denne perioden, men det kan i perioder være redusert fremkommelighet.

 I løpet av uke 39, vil den gamle brua bli fjernet og nye bruelementer lagt på plass. I den forbindelse så vil brua bli stengt fra morgenen og frem til de nye bruelementene er på plass. Påfølgende dag vil det så bli påstøp på bruelementene. Brua vil da bli stengt i et par dager for personbiler mens betongen herder. Bilene som skal brukes mens brua er stengt, må parkeres på nordside av E6 (V/ Garasje til Birger Bomnes). Kjøretøy over 3,5 tonn vil ikke kunne passere før betongen er ferdig herdet (ca 28 døgn).

Den nye brua vil bli bygd på samme sted som den gamle. Men brua vil bli hevet ca en halv meter for å ta høyde for fremtidig ekstremvær og flom.

Tillatt totalvekt på brua vil bli 60 tonn og skal være tilpasset tømmerbiler.

Vi ber om at vegfarende tar hensyn til de som jobber på brua og avpasser farten slik at vi unngår farlige situasjoner. Det vil i perioden foregå en del trafikk og støy i forbindelse med arbeidene. Det vil i tillegg bli redusert fremkommelighet på stedet. Vi ønsker derfor å beklage ulempene dette vil medføre.

Web levert av CustomPublish AS