Foto © Aleksander Nordaas

Hvem er registrert i kommunens personregistre?

Kommunens ansatte

 • Personalmapper
 • Lønns- og personalsystem
 • Attføringssaker

Kommunens innbyggere generelt

 • Brukere generelt
 • Kundeforhold
 • Klientforhold
 • Leietakere kommunale boliger
 • Pasienter generelt
 • Pasienter ved Vefsn Legesenter
 • Brukere av Helsesøstertjenesten
 • Brukere av Omsorgstjenesten
 • Brukere av Fysio- og Ergoterapitjenesten
 • Brukere av Sosialtjenesten
 • Brukere av Barneverntjenesten
 • Saksbehandling barnehagebarn
 • Elever med særskilte behov
 • Elever i Kulturskolen
 • Saksbehandling flyktninger
 • Brukere av Overformynderiet
 • Saksbehandling Skatteutvalget
 • Innfordring av skattekrav
 • Saksbehandling kommunens kreditorer
 • Innfordring av utestående beløp
 • Kommunal planlegging
 • Innfordring av kommunale krav

Brukere av kommunale tjenester

 • Brukere generelt
 • Kundeforhold
 • Leietakere kommunale boliger
 • Klientforhold
 • Innfordring av utestående beløp
 • Brukere av Overformynderiet
 • Pasienter generelt
 • Pasienter ved Vefsn Legesenter
 • Brukere av Helsesøstertjenesten
 • Brukere av Omsorgstjenesten
 • Brukere av Fysio- og Ergoterapitjenesten
 • Brukere av Sosialtjenesten
 • Brukere av Barneverntjenesten
 • Innfordring av kommunale krav

Barnehagebarn

 • Saksbehandling av søknader osv
 • Kundeforhold (Foreldrebetaling)
 • Innfordring av utestående beløp

Elever

 • Skoleadministrativt system
 • Elevmapper
 • Elever med særskilte behov (Planer, rapporter)
 • SFO-system
 • Kundeforhold (Foreldrebetaling SFO og annet)
 • Innfordring av utestående beløp

Flyktninger

 •  Oppfølging av flyktninger
 • Norskopplæring med samfunnsfag

Skatteytere

 • Saksbehandling i skattesystemet
 • Eiendomsskatt
 • Innfordring av skattekrav 

Kommunens kreditorer

 •  Saksbehandling vedrrørende kommunens kreditorer
 • Økonomisystemet
Web levert av CustomPublish AS