Foto © Aleksander Nordaas

Hva er en omsorgsbolig?

Omsorgsbolig er en bolig som er tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov.  Det innebærer bl.a. at boligen er tilrettelagt for bevegelses- og orienteringshemmede, og at det er tatt høyde for at boligen skal være arena for omfattende tjenesteyting gjennom hele livsløpet.  Arbeidsmiljøkrav for personale er også ivaretatt.

Kommunale omsorgsboliger er utleieboliger tilrettelagt fortrinnsvis for eldre og personer med ulike typer funksjonssvikt som gjør det vanskelig å mestre hverdagen i egen bolig.  Boligen er beboerens eget hjem.  Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

 

Vefsn kommune har 220 omsorgsboliger og tildeler boligene etter særskilte kommunale retningslinjer. Nærmere opplysninger om tildeling av omsorgsboliger får du ved å henvende deg til Tjenestekontoret.

Web levert av CustomPublish AS