Foto © Aleksander Nordaas

Høringer / Kunngjøringer

Vi opplever for tiden tekniske problemer med karttjenesten i planinnsyn. Ved bruk av lenker til plandokumenter vil det komme opp en feilmelding, men dokumentene kommer opp likevel. For å få riktig område i kartet må dette flyttes manuelt og kartlaget "Planer under arbeid" aktiveres manuelt. Beklager dette.
Web levert av CustomPublish AS