Foto © Aleksander Nordaas

Høringer / Kunngjøringer

Vi opplever for tiden tekniske problemer med karttjenesten i planinnsyn. Ved bruk av lenker til plandokumenter vil det komme opp en feilmelding, men dokumentene kommer opp likevel. For å få riktig område i kartet må dette flyttes manuelt og kartlaget "Planer under arbeid" aktiveres manuelt. Beklager dette.

Offentlig ettersyn og høring


Høring - Framtidig skolestruktur -Frist 29.10.18

 

 

Kunngjøring planvedtak

 

 

 

 

Andre kunngjøringer

 

 

Web levert av CustomPublish AS