Foto © Aleksander Nordaas

Høring - Utbyggingavtale Alfheim, gnr. 104 bnr. 216 mfl.

Frist for uttalelser 12.04.18.

Vefsn kommune har forhandlet frem utkast til utbyggingsavtale  med utbyggeren Hoff Holding Helgeland AS. Utbygger tar sikte på å rive det gamle asylmottaket og føre opp flere boligblokker med et større antall leiligheter fordelt over flere byggetrinn. Utbyggingen gjør det nødvendig å oppgradere Andreas Hauklands veg og Alfheimgata fra grusveg til asfaltveg med ny gatebelysning, plass for snøopplag med videre. Avtalen regulerer tidspunkt for oppgradering av vegene og ansvarsfordelingen mellom utbygger og kommunen.

I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 legges avtaleutkastet ut på offentlig ettersyn.

Eventuelle merknader bes sendt Vefsn kommune så snart som mulig og senest innen 12.04.18.

Web levert av CustomPublish AS