Foto © Aleksander Nordaas

Grill

Grillvettregler

Varmen kommer endelig til Helgeland  1f 600.png😀 så nå kommer vel nye som gamle griller frem og grillmaten skal på bordet. Sol og fint vær betyr som regel grillet mat for mange. Men det betyr også varme, ild og mulighet for farlige situasjoner. Mange har i dag gassgriller. Her er det viktig at man går gjennom slange, pakning og regulator før man tar i bruk gassgrillen for sesongen.

GRILLVETTREGLER

ENGANGSGRILL/KULLGRILL
Grillen skal stå trygt og stødig med god avstand til brennbart materiale, også fra undersiden
Grillen skal stå trygt og stødig med god avstand til brennbart materiale, også fra undersiden
Ikke bruk mer tennvæske enn nødvendig, og aldri på varm grill
Vær varsom ved opptenning av grillen
Ha alltid en bøtte vann eller en hageslange nær grillen. Ved bruk av engangsgrill, ta med en stor flaske vann
Påse at grillen er slokket, og at asken er kald før den kastes på et sikkert sted. Engangsgrill bør slokkes med vann etter bruk

-

GASSGRILL
Før du åpner for gasstilførselen på beholderen, påse at alle blussene er stengt
Før du åpner for gasstilførselen på beholderen, påse at alle blussene er stengt
Antenn alltid grillen med åpent lokk straks etter at gasstilførselen er åpnet
Når grillingen er over, påse at både gassblussene og flaskeventilen er stengt
Sjekk slanger jevnlig for sprekker og lekkasjer
Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje, steng straks av gasstilførselen på gassflasken og flytt flasken til et sikkert sted
Les også:

Gassvettreglene på sikker hverdag sin hjemmeside

-

FELLES FOR ALL GRILLING
All grilling skal foregå utendørs
All grilling skal foregå utendørs
Barn og kjæledyr skal aldri være alene eller leke i nærheten av en tent grill
Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm
For mye alkohol og grilling hører ikke sammen
Ha førstehjelpsutstyr for behandling av brannskader tilgjengelig

Web levert av CustomPublish AS