Foto © Aleksander Nordaas

Gratis boligtomter på Granmoen

Kommunestyret vedtok i møte 12.11.2014 å tilby 14 ledige tomter på Granmoen gratis til private boligbyggere.

Tomtene tilbys på følgende vilkår:

  • Før tildeling av tomt må boligbygger dokumentere konkrete byggeplaner og finansiering.
  • Byggestart må skje innen 1 år fra overtakelse av tomten. Om fristen ikke overholdes, skal tomten vederlagsfritt tilbakeføres til kommunen.
  • Bygget må ferdigstilles innen 3 år fra tomten overtas.
  • Boligen skal benyttes som helårsbolig av boligbygger selv.
  • Den som overtar eiendommen, må selv betale tinglysning av skjøte, tilkobling til vann og avløp, samt kart og oppmålingsgebyr.

For mer informasjon kontakt Janne Båtstrand tlf 75 10 11 18, janne.baatstrand@vefsn.kommune.no eller Nicolai Heilemann tlf. 75 10 11 14, nicolai.heilemann@vefsn.kommune.no.

 

Kart som viser tomtene

Artikkel i Helgelendingen om tomtene

Web levert av CustomPublish AS