Skulpturen \"Skiferd\" ved hovedinngang Granmoen oppvekstsenter

Skoleåret 2016-17: Nytt utviklingsområde: Vurdering for læring

Etter to år med fokus på skriving skal vi de neste to årene har vurdering som satsningsområde

Granmoen skal sammen med de andre skolene i Vefsn delta i den landsomfattende satsingen "Vurdering for læring".  Den bygger på at elever  lærer best når de

forstår hva de skal lære, og hva som er forventet av dem

får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen

får råd om hvordan de kan forbedre seg

er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

Les mer om satsingen her: http://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/

Selv om dette er hovedoppgaven, har vi en rekke andre utviklingsoppgaver. Vi ønsker å utvikle oss videre til å bli en stadig mer profesjonell og faglig dyktig skole! En forenklet versjon av våre målsetninger de neste årene kommer her:

Forenklet handlings- og virksomhetsplan for Granmoen, med fokus på utviklingsarbeidet.

Mål for utviklingsarbeidet

 • Utvikle en felles vurderingspraksis, som fremmer læring

 • Ta vare på og videreutvikle arbeidet med skriving som grunnleggende ferdighet

 • Utvikle godt planverk som sikrer gode vurderingsrutiner, og de grunnleggende ferdighetene

 • Utvikle oss videre som lærende organisasjon, med vekt på erfaringsdeling og gode, effektive møter.

Hovedoppgave: Vurdering for læring: De fire prinsippene for god vurdering

 • Delta i kommunens satsing, med tre felles kursdager

 • Skolere oss på teori om vurdering, de fire prinsippene i vurderingssatsingen, og gode metoder i vurderingsarbeidet.

Elever og lærlinger lærer best når de:

 • forstår hva de skal lære, og hva som er forventet av dem
 • får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen
 • får råd om hvordan de kan forbedre seg
 • er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

 

 • Arbeide med at planverket i alle fag henger i hop med mål, tema/metoder og vurdering

 • Prøve ut de metodene vi velger ut, og dele erfaringene med kollegene. Dette gjelder alle lærere uten unntak

 • Fagseksjonsmøter som diskuterer god vurdering i faget

Planverk

 • Lage ferdig de gjennomgående lokale læreplanene i de fag vi mangler –på fagseksjonsmøter. Få med skriving og vurdering.

 • Samordne halvårsplanene i fagene klassevis, og sikre god temasamkjøring, gode planer for skrivestrategier (og andre grunnleggende ferdigheter) samt vurderingspraksis. Dette gjøres klassevis/teamvis ved starten av hvert semester. Lage en idebank av disse planene.

Skriving

 • Sørge for at skrivetrappa implementeres i hver klasse.

 • Fortsette utprøvingen og erfaringsdelingen på ulike skrivemetoder.

 • Fagseksjoner som arbeider med felles vurdering av skrivearbeider.

 • Starte oppbygging av tverrfaglige skrivemapper på hver elev.

Data

 • Skolere oss teamvis på aktuelle oppgaver/temaer/programmer

 • Få dataplanen inn i resten av planverket

 • Fortsette aldersblanding data på mellomtrinn.

Organisasjonsutvikling

 • Fortsette arbeidet med gode, effektive og lærende møter. Utvikle møteplanen til et redskap for å lære oss å skille mellom drift og utvikling

 • Gå videre på erfaringsdeling: Alle skal delta, prøve ut flere metoder og arenaer.

Videreutvikle teamenes selvstendighet

Web levert av CustomPublish AS