Foto © Aleksander Nordaas

Gatelys på kommunale veger

Vefsn kommune vil i år ikke foreta slukking av gatelys på kommunes veger slik som tidligere år. Gatelysene vil utelukkende styres av fotoceller, og vil dermed være i drift når behovet tilsier det. Dette for hele året.

På denne måten unngår vi å gå høsten og skolestarten i møte med mørke gatelys. I all hovedsak vil kostnadene med denne løsningen være sammenfallende, men resultatet for kommunens innbyggere vil bli langt bedre.

Web levert av CustomPublish AS