Foto © Aleksander Nordaas

Forslag meddommere mm

Forslag på tingrettsmeddommere, lagrettsmedlemmer, jordskiftedommere og skjønnsmedlemmer 2017-2020

Meld fra om du ikke ønsker å stå på listene, eller om du har merknader.


Valgnemndas forslag på

Meddommere til Alstahaug tingrett
Lagrettemedlemmer til Hålogaland lagmannsrett
Meddommere til Helgeland jordskifterett
Skjønnsmedlemmer 

Forslagene legges ut til offentlig ettersyn i perioden 13. - 27. mai. Dersom noen har merknader eller er foreslått og ikke ønsker å stå på listene så bes de melde dette snarest til rigmor.leknes@vefsn.kommmune.no.

Web levert av CustomPublish AS