Foto © Aleksander Nordaas

Forhøyelse av eiendomsskattetaksten

Kommunestyret vedtok å øke takster med 3% med virkning for 2017. Denne økningen ble gjennomført ved en automatisk forhøyelse av alle takster med utgangspunkt i opprinnelig takst.

Behandlet i Vefsn kommunestyre 22. juni 2016, sak 47/16

Har du ikke eiendomsskatt på eiendommen din, kan du se bort fra denne informasjonen.

Skatten er skrevet ut med 7,0 promille på boligeiendommer og næringseiendommer. Det gis ikke bunnfradrag i skatt. Skatten forfaller i seks terminer og vil bli fakturert sammen med kommunale avgifter.

På fakturaen vil du finne taksten på deres eiendom. Du finner den i fakturalinjen for eiendomsskatt som beskrevet i eksemplet nedenfor:

Beskrivelse

Antall

Enh

Beløp

Eiendomsskatt på boliger

3.000.000

Tus

3.500

Skattetaksten fremkommer i kolonnen for antall. Utlignet skatt vil være 7 promille av taksten. I kolonnen for beløp fremkommer skatten som forfaller denne terminen og total skatt vil følgelig være 6 ganger dette beløpet.

Spørsmål kan rettes til økonomiavdelingen tlf 75 10 10 00.

Asle Gammelli
økonomisjef

 

Web levert av CustomPublish AS