Foto © Aleksander Nordaas

Rutine for arbeid med antikorrupsjon i Vefsn kommune

Vedtatt i Vefsn kommunestyre 22.6.16, sak 40/16.
2016-07-20

Økonomisk omstilling - Vefsn kommune 2015 - 2018

Rapport "I samme båt"
2014-05-20

Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon

Ved å erkjenne risikoen for korrupsjon kan kommuner, fylkeskommuner og kommunale bedrifter arbeide med å forebygge og forhindre korrumperende atferd. Gode rutiner for kontroll og oppfølging er viktig.
2014-03-12

Skjema til bruk for politikerne

Gjeldende reiseregningskjema side 1 og 2 samt Tapt arbeidsfortjeneste

2012-09-04

Delegeringsreglement

Delegeringsreglementet

Vedtatt av kommunestyret 16.11.2016
2012-08-25

Reglement

Reglement for Administrasjonsutvalget,Vefsn kommunestyre, Etiske retningslinjer og Informasjonsreglement for Vefsn kommune.

2012-01-25

Godtgjørelse ved kommunale ombuds- og tillitsverv

Vedtatt i kommunestyret 19.april 2017
2012-01-25
Web levert av CustomPublish AS